Ova udruženje više ne postoji dok će ovaj sajt ostati vidljiv na internetu kao Arhiva za neka buduća vremena !!!

 

 

Deklaracija o pravima životinja

Proglašena 1978. godine od UNESCO-a

1. Sve životinje imaju podjednaka prava na život u okviru biološke ravnoteže. Ova jednakost ne znači nepriznavanje raznolikosti vrsta i pojedinaca.

2. Život svake životinje zaslužuje poštovanje.

3. a) Nijedna životinja ne treba da bude izložena maltretiranju ili surovosti.

b) Ako je usmrćenje neke životinje potrebno, isto mora biti momentalno, bezbolno i bez agonije.

c) Sa mrtvom životinjom se mora pristojno postupati.

4. a) Divlja životinja ima pravo da slobodno živi u svom prirodnom ukruženju i da se u njemu reprodukuje.

b) Duže lišavanje slobode, rekreativni lov i ribolov, kao i svako korišćenje divlje životinje u druge svrhe osim onih vitalnih, u suprotnosti su sa ovim pravom.

5. a) Životinja koja živi u zavisnosti od čoveka ima pravo na održavanje i brižljivu negu.

b) Ni u kom slučaju takva životinja ne treba da bude napuštena, ili bezrazložno usmrćena.

c) Svi oblici uzgoja i korišćenja životinja moraju poštovati psihologiju i ponašanje koji odgovaraju toj životinjskoj vrsti.

d) Izložbe, predstave, filmovi koji koriste životinje moraju takođe poštovati njihovo dostojanstvo i ne smeju sadržati nikakvo nasilje.

6. Eksperimenti nad životinjama koji prouzrukuje fizičku ili psihičku patnju predstavljaju kršenje prava životinja.

7. Svaki postupak koji dovodi do nepotrebne smrti neke životinje i svaka odluka koja dovodi do takvog postupka je zločin prema životu.

8. a) Svaki postupak koji dovodi u opasnost preživljavanja neke divlje vrste i svaka odluka koja dovodi do takvog postupka znači genocid, tj. zločin prema toj vrsti.

b) Pokolj divljih životinja, zagađivanje i uništenje biološkog tipa su genocid.

9. a) Pravna ličnost životinje i njena prava moraju biti priznati zakonom.

b) Odbrana i zaštita životinje moraju imati svoje predstavnike u vladinim organima.

10. Vaspitanje i obrazovanje moraju pripremiti čoveka, već od detinjstva, da posmatra, razume i poštuje životinje.

 

Ukupno 1005   Danas 7   Juče 7                  ENGLISH