Ova udruženje više ne postoji dok će ovaj sajt ostati vidljiv na internetu kao Arhiva za neka buduća vremena !!!

 

 

Ciljevi i zadaci društva su

1. Promovisanje zaštite životinja

2. Praćenje i vršenje uticaja na sve institucije u cilju zaštite životinja od zlostavljanja i sprečavanje zlostavljanja životinja

3. Vođenje brige o životinjama

4. Zaštita prava i dobrobiti životinja sa aspekta veterinarske struke i nauke

5. Unapređenje zaštite životinja

6. Unapređenje zaštite životinja na nivou Srbije

7. Unapređenje obrazovnih programa kako bi kod mladih probudilo poštovanje i odgovornost prema životinjama

8. Zalaganje za očuvanje i unapređenje veterinarske struke i etike

9. Saradnja sa državnim organima na nivou Srbije i opštine Jagodina, regionalnim i međunarodnim udruženjima za zaštitu životinja

10. Zbrinjavanje životinja bez vlasnika

11. Ukazivanje na pojave i postupke pojedinaca i organizacija koje svojim činjenjem i nečinjenjem nanose štetu životinjama

12. Organizovanje izložbe životinja u cilju popularizacije životinja i razvijanja humanijeg odnosu prema životinjama.

 

Ukupno 1005   Danas 7   Juče 7                  ENGLISH