Ova udruženje više ne postoji dok će ovaj sajt ostati vidljiv na internetu kao Arhiva za neka buduća vremena !!!

 

 

Predlog programa rada udruženja za 2008. godinu

1. Do kraja 2008. god. Udruženje bi trebalo da obezbedi prostorije za svoj rad. Prostorije bi bile opremljene nameštajem, telefonom, faksom, kompjuterom i štapmačem. Prostorija bi morala da ima površinu od najmanje 25 m2.

2. Obezbediti sva pravna akta koja se odnose na zaštitu životinja ili koja tretiraju odnose čoveka i životinja - opštinske odluke, zakone, uredbe, pravilnike i međunarodne konvencije.

3. Tražiti od Opštine da izgradi azil za pse, koji bi obezbeđivao normalne uslove psima za život. Psi bi trajno bili smešteni u azil, sve dok ih neko ne usvoji. Programom za izgradnju azila detaljnije odrediti sadržaj rada azila i veterinarsku zaštitu životinja.

4. Tražiti od Opštine da se promene njene odluke koje tretiraju odnose ljudi i životinja u cilju obezbeđivanja zaštite života i zdravlja životinja.

5. Tražiti od Opštine da se Udruženje aktivno uključi u izradi predloga navedenih opštinski odluka.

6. Organizovati javne akcije za usvajanje pasa.

7.Jednom u dva meseca održavati konferencije za štampu.

8. Tromesečno održavati sastanke sa celokupnim članstvom, koje obaveštavati o aktivnostima Udruženja. Članovi Udruženja bi davali inicijative za rad Udruženja.

9. Podnositi krivične i prekršajne prijave organima gonjenja protiv građana koji muče životinje, ili ih ne čuvaju na propisan način.

10. Zahtevati od veterinarske inspekcije da dosledno primenjuje Zakon o veterini. U slučaju da veterinarska inspekcija to ne čini, podnostiti prijave protiv veterinara zbog nesavesnog rada u službi.

11. Omasoviti članstvo.

 

Ukupno 1005   Danas 7   Juče 7                  ENGLISH