Predlog programa rada udruženja za 2008. godinu

1. Do kraja 2008. god. Udruženje bi trebalo da obezbedi prostorije za svoj rad. Prostorije bi bile opremljene nameštajem, telefonom, faksom, kompjuterom i štapmačem. Prostorija bi morala da ima površinu od najmanje 25 m2.

2. Obezbediti sva pravna akta koja se odnose na zaštitu životinja ili koja tretiraju odnose čoveka i životinja - opštinske odluke, zakone, uredbe, pravilnike i međunarodne konvencije.

3. Tražiti od Opštine da izgradi azil za pse, koji bi obezbeđivao normalne uslove psima za život. Psi bi trajno bili smešteni u azil, sve dok ih neko ne usvoji. Programom za izgradnju azila detaljnije odrediti sadržaj rada azila i veterinarsku zaštitu životinja.

4. Tražiti od Opštine da se promene njene odluke koje tretiraju odnose ljudi i životinja u cilju obezbeđivanja zaštite života i zdravlja životinja.

5. Tražiti od Opštine da se Udruženje aktivno uključi u izradi predloga navedenih opštinski odluka.

6. Organizovati javne akcije za usvajanje pasa.

7.Jednom u dva meseca održavati konferencije za štampu.

8. Tromesečno održavati sastanke sa celokupnim članstvom, koje obaveštavati o aktivnostima Udruženja. Članovi Udruženja bi davali inicijative za rad Udruženja.

9. Podnositi krivične i prekršajne prijave organima gonjenja protiv građana koji muče životinje, ili ih ne čuvaju na propisan način.

10. Zahtevati od veterinarske inspekcije da dosledno primenjuje Zakon o veterini. U slučaju da veterinarska inspekcija to ne čini, podnostiti prijave protiv veterinara zbog nesavesnog rada u službi.

11. Omasoviti članstvo.

 

Ukupno 1448   Danas 7   Juče 9                  ENGLISH       060/45-74-065 - Inda